Privacyverklaring

Atelier Beeldspraak, gevestigd op Oosterweg 23a, 1968 KM Heemskerk, is verantwoordelijk voor verwerking van de persoonsgegevens zoals weergeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.atelier-beeldspraak.com | info@atelier-beeldspraak.com

Persoonsgegevens die Atelier Beeldspraak verwerkt

Atelier Beeldspraak verwerkt persoonsgegevens doordat klanten gebruikmaken van diensten en/of omdat ze deze gegevens zelf verstrekken. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende gegevens, waaronder:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (IBAN)
Wat Atelier Beeldspraak met gegevens doet

Atelier Beeldspraak verwerkt persoonsgegevens van klanten voor de volgende doelen:

  • Bellen of mailen wanneer dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
  • Informeren over wijzigingen van diensten
  • Wanneer Atelier Beeldspraak hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor het doen van belastingaangifte
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Atelier Beeldspraak heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Persoonsgegevens over minderjarigen tot 16 jaar mogen alleen verwerkt worden met de toestemming van ouders of voogd. Het kan niet worden gecontroleerd of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Atelier Beeldspraak raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht je willen weten of Atelier Beeldspraak zonder toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via info@atelier-beeldspraak.com.

Hoe lang Atelier Beeldspraak gegevens bewaart

Atelier Beeldspraak bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Atelier Beeldspraak houdt zich aan de bewaartermijnen zoals deze zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Atelier Beeldspraak deelt je persoonsgegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is ter uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met derden die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Atelier Beeldspraak een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Atelier Beeldspraak blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Atelier Beeldspraak gebruikt functionele, analytische cookies en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Atelier Beeldspraak wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Atelier Beeldspraak gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden en helpen Atelier Beeldspraak om de website goed te laten werken.

Atelier Beeldspraak maakt ook gebruik van de dienst Google Analytics die analytische cookies plaatst. Deze cookies houden bij hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kan Atelier Beeldspraak het gebruik van de website makkelijker maken en verbeteren. Atelier Beeldspraak anonimiseert zo veel mogelijk en verstrekt deze informatie niet aan derden.

Bij jouw eerste bezoek aan deze website informeert Atelier Beeldspraak je over deze cookies en vraagt toestemming voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Rechten

Als persoon heb je een aantal rechten over de persoonsgegevens die Atelier Beeldspraak verwerkt. Je hebt het recht op informatie over waar Atelier Beeldspraak je gegevens voor zal gebruiken. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht tot verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens en kun je een klacht indienen over het gebruik ervan. Je kunt je verzoek indienen via info@atelier-beeldspraak.com. Je ontvangt binnen vier weken een schriftelijke reactie.

Beveiliging

Atelier Beeldspraak neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@atelier-beeldspraak.com.